Obowiązuje od dnia 19.11.2019.

1. Informacje ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu biletów poprzez Serwis. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma:
Przemysław Liszewski z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Orłowskiego 108/3 NIP: PL5492445086 REGON: 365298502,
zwana dalej jako New Vibes Events.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 
    Pliki cookie mogą być zamieszczane przez newvibes.pl jak i podmioty trzecie, z którymi Serwis współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika podczas rejestracji:

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie, oraz adres mailowy i pełne imię. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora.

Dane zbierane automatycznie:
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

7. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów newvibes.pl będą przetwarzane w następujących celach:
-obsługi utworzonego konta
-dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacja) i odszkodowań
-prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta
-sprzedaży produktów i usług
-związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
-udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
-prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
-archiwizacji
-spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie:
-udzielona zgoda
-niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
-niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
-niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

8.  Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
-procesorom w związku ze zleconymi przez New Vibes Events działaniami realizowanymi w imieniu New Vibes Events
-firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
-kancelariom prawnym, którym New Vibes Events zlecił np. prowadzenie postępowania
-podmiotom współpracującym z newvibes.pl: Facebook, Google, Youtube, Google Analitycs, Microsoft, Going, które mogą zamieszczać własne pliki cookies (informacje o zewnętrznych plikach cookies mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych podmiotów współpracujących).
-podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9.  Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
-przepisy prawa, które mogą obligować New Vibes Events do przetwarzania danych przez określny czas,
-obsługi utworzonego konta
-okres, który jest niezbędny do obrony interesów New Vibes Events (administratora danych),
-okres na jaki została udzielona zgoda

10.  Posiadasz prawo do:
-żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
-sprostowania danych,
-żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
-usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
-wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
-przeniesienia Państwa danych osobowych

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, New Vibes Events w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez New Vibes Events, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenie konta w serwisie czy dokonania zakupu), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis newvibes.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres New Vibes Events ul. Orłowskiego 108/3, 32-600 Oświęcim z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę rodo@newvibes.pl.

Polityka Plików ‘Cookies’

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:
-Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
-Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
-Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
-Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
-Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
-Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
-Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).